Beeldende vaktherapie als aanvullende therapie

Beeldende therapie kan eveneens ingezet worden als  een aanvullende therapie naast een verbaal-gerichte therapie of coachingstraject. Beeldende therapie heeft een sterk effect op het gevoelsleven en de emoties van een persoon en hiermee samenhangend het gedrag en het zelfbeeld. Omdat de uitwerking niet alleen plaats vind op het gevoelsmatige en emotionele vlak maar ook op het cognitieve vlak. Biedt het clienten de mogelijkheid om aan de hand van werken met materiaal zich te uiten en inzichten te krijgen. Te verwoorden en betekenis te leren geven aan waar ze nog geen woorden voor hebben of lastig vinden te verwoorden. Op deze wijze kunnen de klachten en problematiek van verschillende kanten benaderd worden.