Beeldend behandelaanbod verslavingszorg voor mensen met een triple problematiek, V.heuvelman

Beeldend behandelaanbod verslavingszorg voor mensen met een triple problematiek, V.heuvelman

Voor mijn opleiding heb ik stage gelopen bij de verslavingsklinieken van Tactus, onder andere op kliniek dubbel diagnose te Deventer. Opmerkelijk vond ik dat bij een groot deel van de patiënten naast de verslavings- en psychiatrische stoornis, ook sprake is van een verstandelijke beperking. Dit heeft mij er toe gezet om voor mijn afstuderen me verder te gaan verdiepen in deze doelgroep en hiervoor een beeldend behandelaanbod te gaan schrijven.