Verwijzers

Zoekt u als:

  • Jeugdzorg, CJG centrum jeugd en gezin
  • School, interne begeleider
  • Maatschappelijk werk, jeugdzorg, zorg-instelling
  • Psychotherapeut, psycholoog, coach
  • Huisarts, POH-GGZ, bedrijfsarts, personeelsfunctionaris

naar therapie om kinderen, jongeren en volwassenen te ondersteunen en behandelen voor hun problematiek?

Beeldende therapie kan dan helpen om de psychosociale problematiek en het functioneren in kaart te brengen en te behandelen. Beeldende therapeutische behandeling is ervaringsgericht en non-verbaal. Waarbij beeldende materialen worden ingezet om voor de client zichtbaar te maken waren zijn problematiek, klachten en mogelijkheden liggen. Met als doel om veranderings-, ontwikkelings-, stabilisatie en/of acceptatie processen in gang te zetten en tot stand te brengen. De beeldend therapeut zal zich in de behandeling richten op de klachten en de hulpvraag om zo tot thema’s en doelen te komen. Die als uitgangspunten gebruikt worden om gedragsverandering te krijgen.  Afhankelijk van de draagkracht en leeftijd zal er gekeken worden in hoeverre de omgeving van de client betrokken dient te worden.

Inbeeld praktijk voor beeldende therapie staat ingeschreven bij jeugdzorg en heeft een raamwerk-overeenkomst met de gemeente Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem en Zutphen.

SAM_0086Kind en Jeugd:

Bij ingrijpende situaties uiten kinderen en jongeren hun problemen veelal door het gedrag.  Waardoor het soms lastig is te signaleren wat er nu inwendig speelt.  In beeldende therapie krijgen ze de ruimte om op een non-verbale manier hun eigen beleving en de daarmee samenhangende problematiek naar buiten te brengen. Doordat het beeldend werk een overgangsobject (transitioneel object) is,  wordt er een verbinding gemaakt tussen de emoties, gedachten en het gedrag. Hiermee kan de omgeving meer zicht krijgen op wat er nu speelt en nodig is om aan te gaan sluiten bij de behoeften van het kind en de jongere, zodat deze weer toe kan gaan komen aan de passende en gezonde ontwikkeling.

INBEELD praktijk voor beeldende therapie kan uw cliënt helpen bij

 

Beeldende oefening eigen nestVolwassenen:

Beeldende therapie heeft het sterkste effect op het zelfbeeld en de emoties van een persoon. Hiermee heeft beeldende therapie niet alleen op een gevoelsmatige emotionele vlak zijn uitwerking, als ook op het cognitieve vlak. Hierdoor kan het als een aanvullende therapie naast een verbaal-gerichte therapie of coachingstraject ingezet worden. De klachten en de problematiek kunnen op deze wijze van verschillende kanten benaderd worden. De cliënt zal ook ontdekken waar zijn of haar mogelijkheden liggen en leren om meer eigen regie te gaan ontwikkelen. Vervolgens  met nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden te gaan oefenen om deze zich eigen te gaan maken.

INBEELD parktijk voor beeldende therapie kan uw cliënt helpen bij:

 

Beeldende therapie en verfTraining / Coaching:

Ook kan Inbeeld praktijk voor beeldende therapie als aanvulling ingezet worden bij trainingen of teambuilding. Doordat beeldende therapie visueel ondersteunend is, kan het gebruikt worden om kennis op meer impliciete wijze over te brengen en de groepsdynamiek inzichtelijk te maken.

Werkwijze:

Als beeldend therapeut zal ik met u als verwijzer een directe samenwerking aangaan. Er zal gekeken worden op welke wijze de behandeling kan aansluiten op de thema’s en doelen van uw client. Afhankelijk van ieders werkwijze kunnen we beslissen op welke wijze we informatie aan elkaar willen verstrekken.

SAM_0167Bent u geïnteresseerd in wat ik voor uw cliënt, medewerker of uw team kan betekenen? Neem dan contact op met  Vanessa Heuvelman, beeldend therapeut, INBEELD praktijk voor beeldende therapie,  06 4181 7524, Leienplein 10-B 7311EE Apeldoorn, Kvk 60068558, voor verdere informatie en overleg. info@inbeeldtherapie.nl

 

Inbeeld praktijk voor beeldende therapie Apeldoorn