Verwijzers, CJG en WMO

Vanuit mijn werkervaring als begeleider en als zelfstandig beeldend vaktherapeut ben ik breed inzetbaar als aanbieder voor zowel de jeugdwet, WMO van de zorgregio MIJOV. Als ook voor overige cliënten die niet alleen door praten gedragsverandering willen, maar juist ook door middel van doen en ervaren willen veranderen.

*

In mijn praktijkruimte bied ik zowel behandeling als ook coaching en begeleiding voor kinderen en volwassenen die vastgelopen zijn in hun dagelijkse leven. Die vaak ook te kampen hebben met psychosociale- of psychiatrische aandoeningen en tegen moeilijkheden aanlopen op verschillende levensgebieden en het niet lukt om hier zonder hulp uit te komen.

*

Ik kan zowel werken op locatie als vanuit mijn praktijkruimte. Mijn werkwijze is multi-methodisch waarbij ik gericht ben om aan zowel de knelpunten, problemen als mogelijkheden van de cliënt te werken. Hiervoor hanteer ik verschillende methoden en technieken en heb ik tevens een systemische kijk op problematiek van cliënten.

*

Naast behandeling en begeleiding van kind tot volwassenen. Biedt ik gezinstherapie, ouder en kind begeleiding. En werk ik naast verschillende psychische problematiek aan trauma-, rouw- en verliesverwerking. Van belang vind ik dat mijn werkwijze en methode aansluit bij de hulpvraag van de cliënt.

*

Ik ben gewend om samenwerkingen aan te gaan met andere collega’s en instanties. Of deze in overleg met cliënt in te schakelen of cliënten door te verwijzen. In de behandeling en coaching streef ik na een zo efficiënt mogelijke benadering om de cliënt zo goed mogelijk inzicht te geven in zijn klachten en mogelijkheden. Waardoor de cliënt of het gezin weer regie terug krijgt over zijn eigen levensloop.

*

Beeldende oefening eigen nest

*

Inbeeld praktijk & coaching kan ingezet worden voor:

  • kind, jongeren en gezinstherapie. Indicaties bij kinderen
  • Volwassenen. Indicaties bij volwassen
  • Aanvullende therapie naast een verbaal gerichte therapie of coaching traject. Lees meer…
  • Beeldende coaching voor een WMO begeleiding om meer balans te gaan ervaren en regie te leren oppakken in het dagelijks leven. Lees meer..

*

Dus zoek u als:

Jeugdbescherming Gelderland, Centrum jeugd en gezin in Apeldoorn, Hattem, Zutphen, Voorst. Als WMO consulent, kinder arts, Kinderpoli. School, interne begeleider. Maatschappelijk werk, jeugdzorg, persoonlijk begeleider, zorg-instellin. Psychiater, Psychotherapeut, psycholoog, SPV-er, coach. Huisarts, POH-GGZ, bedrijfsarts, personeelsfunctionaris. thuishulpverlener, jeugdhulpverlener, rehabilitatie medewerker, RIBW- medewerker, FACT Team, sociaal wijkteam-lid.

Hebt u nog vragen neem dan gerust contact met mij op!

Inbeeld praktijk voor beeldende therapie heeft een raamwerk-overeenkomst voor de jeugd en WMO met Zorgregio MIJOV en gemeente Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem en Zutphen. En maakt onderdeel uit van branchevereniging Zorgcollectief midden–IJssel/ Oost Veluwe.

Inbeeld praktijk voor beeldende therapie Apeldoorn

INBEELD  Therapie & Coaching, M: 06 41817524, info@inbeeldtherapie.nl , Asselsestraat 152, 7311EV, Apeldoorn. KVK 60068558

*