Verwijzers

Zoekt u als:

Jeugdbescherming Gelderland, CJG centrum jeugd en gezin in Apeldoorn, Hattem, Zutphen, Voorst. Als kinder arts, Kinderpoli. School, interne begeleider. Maatschappelijk werk, jeugdzorg, persoonlijk begeleider, zorg-instellin. Psychiater, Psychotherapeut, psycholoog, SPV-er, coach. Huisarts, POH-GGZ, bedrijfsarts, personeelsfunctionaris. thuishulpverlener, jeugdhulpverlener, rehabilitatie medewerker, RIBW- medewerker, FACT Team, sociaal wijkteam-lid.

Ondersteuning of verdere behandeling voor uw cliënt om deze door te verwijzen aan Inbeeld praktijk voor beeldende vaktherapie. Kijk voor de indicaties bij kind en jongeren therapie en aanvullende therapie.  

*

Kind en Jongeren therapie:

Bij ingrijpende situaties uiten kinderen en jongeren hun problemen veelal door het gedrag.  Waardoor het soms lastig is te signaleren wat er nu inwendig speelt. Voor indicaties….

*

Beeldende oefening eigen nestAanvullende therapie:

Beeldende therapie kan eveneens ingezet worden als  een aanvullende therapie naast een verbaal-gerichte therapie of coachingstraject. Beeldende therapie heeft een sterk effect op het gevoelsleven en de emoties van een persoon en hiermee samenhangend het gedrag en het zelfbeeld. Omdat de uitwerking niet alleen plaats vind op het gevoelsmatige en emotionele vlak maar ook op het cognitieve vlak. Biedt het clienten de mogelijkheid om aan de hand van werken met materiaal zich te uiten en inzichten te krijgen. Te verwoorden en betekenis te leren geven aan waar ze nog geen woorden voor hebben of lastig vinden te verwoorden. Op deze wijze kunnen de klachten en problematiek van verschillende kanten benaderd worden. Voor verdere indicaties….

*

Beeldende therapie en verfBeeldende Coaching :

Ook kan Inbeeld praktijk voor beeldende therapie als aanvulling ingezet worden bij een coaching traject. Hierin zal er dan samen met de client gekeken worden waar hij of zij aan wil werken. Mijn ervaring is dat het coaching traject korter is. Coachingsvragen zijn zoal:

  • spanningen en stress
  • uiten van emoties
  • leren aangeven van grenzen
  • Wat je zou willen
  • Wat houd je tegen
  • vinden van balans in je leven.

Eveneens kunnen methoden vanuit beeldende therapie op een visuele wijze ingezet worden om kennis op meer impliciete wijze over te brengen. Het kan de groepsdynamiek inzichtelijk maken om er vervolgens mee aan de slag te gaan. Wilt u mij laten meedenken in een traject op de werkvloer neem dan gerust contact op.

*

Veilige communicatie:

  • VECOZO, de berichtenbox, zoek op AGB 90057942. Mocht u dat doen stuur mij dan een email dat u dit gedaan hebt.
  • Siilo-app; voor een beveiligd intercollegiaal overleg binnen de zorgketen. Zoek naar Vanessa Heuvelman
  • Via een schriftelijke verwijsbrief, welke je meegeeft met de patiënt. De verwijsbrief is niet noodzakelijk voor toewijzing behandeling zorgverzekering.
  • U kan de informatie ook versturen naar Asselsestraat 152, 7311EV Apeldoorn.

*

Samenwerking rondom client:  

Beeldende therapie kan helpen om de psychosociale problematiek en het functioneren in kaart te brengen en te behandelen. Waarbij beeldende materialen worden ingezet om voor de client zichtbaar te maken waar zijn problematiek, klachten, krachten en mogelijkheden liggen. Met als doel om veranderings-, ontwikkelings-, stabilisatie en/of acceptatie processen in gang te zetten en tot stand te brengen. Als beeldend vaktherapeut zal ik mijzelf als eerste richten op het verhaal van de client, de betrokkenen en hoor ik graag wat de bevindingen vanuit uit jou observaties als professional zijn. Van hieruit zal ik starten met een observatie periode. Om vervolgens een voorstel voor behandeling te doen. Waarbij ik graag alle betrokkenen rondom de client uitnodig. Afhankelijk van de draagkracht en leeftijd zal er gekeken worden in hoeverre de omgeving van de client betrokken dient te worden.

Inbeeld praktijk voor beeldende therapie heeft een raamwerk-overeenkomst voor de jeugd met Zorgregio MIJOV en gemeente Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem en Zutphen.

*

SAM_0167Hebt u nog vragen? Of wilt u meer weten over wat ik voor uw cliënt, medewerker of uw team kan betekenen? Neem dan contact op met Vanessa Heuvelman, beeldend vaktherapeut, INBEELD praktijk voor beeldende therapie,  06 4181 7524, Asselsestraat 152, 7311EV Apeldoorn, Kvk 60068558,  info@inbeeldtherapie.nl

Inbeeld praktijk voor beeldende therapie Apeldoorn