Beeldende vaktherapie kan jongeren behandelen bij volgende indicaties:

Bij Inbeeld stem ik het aanbod af op wat het kind, de jongere nodig heeft. Ik maak daarbij gebruik van materialen en werkwijze van beeldende therapie. De problemen en krachten van het kind worden, in de manier van omgaan met het materiaal en/of in het werkstuk, duidelijk. Door mee te werken en te ondersteunen van het kind. Wordt er langzamerhand verwoord wat er gebeurd in het beeldende werken, zodat er een verbinding tussen doen, ervaren, voelen en het denken ontstaat. Kinderen, jongeren en jong volwassenen kunnen o.a aangemeld worden met de onderstaande problematiek:

 • Faalangst en weinig (zelf)vertrouwen hebben
 • Paniekaanvallen
 • Perfectionisme
 • Moeite hebben met het uiten van emoties of verwoorden hiervan
 • Gevoelens van somberheid en depressieve gedrag
 • Hechtingsproblematiek
 • Trauma
 • Spanningen en gestrest zijn
 • Onverwerkt verdriet of rouw
 • Boosheid, agressief en opstandig gedrag
 • Negatieve gedachten
 • Moeite hebben met aangeven van eigen grenzen en/of altijd zorgen voor een ander
 • Zichzelf terugtrekken en niet meer contact aangaan met de omgeving
 • Een schokkende of traumatische ervaring hebben meegemaakt
 • gepest zijn of zelf pesten
 • Verlies ervaringen door ziekte of handicap
 • Moeite hebben met de scheiding van ouders
 • Verstandelijke beperking
 • autisme spectrum stoornissen
 • ADHD