Kind en Jongeren therapie

Inbeeld therapie biedt therapie voor zowel kinderen,  jongeren, tieners en jong volwassenen. Tevens is het een plek voor ouders om weer in contact te komen met hun kind en wordt waar nodig ouderbegeleiding op maat gegeven.

Inmiddels heb ik al meerdere kinderen en jongeren in mijn praktijk gehad. Mijn ervaring is dat beeldende vaktherapie als ervaringsgerichte therapie goed aansluit bij kinderen tot  jongvolwassenen die vaak minder of soms nog helemaal geen woorden voor hun gedachten, emoties en gevoelens hebben. Zeker als er nare dingen gebeurt zijn. Kunnen ze door deze niet te gaan uiten of zichzelf alleen nog uiten via “afwijkend” gedrag last krijgen in hun verdere groei. Ze kunnen zelfs stoppen met groeien en ontwikkelen. Praten over wat zo vervelend of naar is lukt dan vaak niet meer. Door juist dan met beeldende materialen aan de gang gaan. Zal er een veranderingsproces op gang gaan komen. Beeldende materialen hebben het in zich om op concrete wijze aan te sluiten bij de fantasievolle ,spelende en beeldende wereld van kinderen. Op deze wijze gaan ze andere mogelijkheden ontdekken om zichzelf te gaan leren uiten. Vanzelf zullen dan wel de woorden gaan komen om hun eigen betekenis eraan te gaan geven. Door het beeldend proces zal ook voor de omgeving het veranderingsproces zichtbaar en tastbaar worden. 

*

Voor jongeren 

Merk je dat je vaak last hebt van wisselende stemmingen. Sombere gevoelens hebt en depressieve uitingen doet. Angstig bent of Paniek ervaart of veel woede laat zien. Jezelf terugtrekt en weinig jou kan raken of motiveren. Een grote perfectionistisch bent enerzijds en anderzijds heel faalangstig waardoor je blokkert. Je zelf continue afkeurt en minderwaardig vind. Het gevoel heb dat niemand naar je wil luisteren waardoor je alleen voelt staan. Inbeeld bied therapie voor jongeren, tieners die stoeien met zichzelf en op zoek willen gaan naar nieuwe mogelijkheden in hun leven. Het mooiste is als je samen met je ouders contact kan opnemen om te kijken of Inbeeld therapie wat voor je zou kunnen betekenen. Mocht dit lastig zijn, dan kan je ook zelf contact met mij opnemen en kijken we verder hoe we dit kunnen gaan regelen. 

*

De Pubertijd 

De pubertijd is een periode met veel veranderingen en is daarom ook een verwarrende periode voor jongeren. Ze stoeien niet alleen met zichzelf en wie ze zijn, maar ook met welke relatie ze nu hebben met hun ouders of hun omgeving. Dit kan nogal de nodige wrijving en verwijdering veroorzaken thuis. Wanneer er dan daarnaast ook nog (nare) dingen gebeuren waar jij je als ouder zorgen overmaakt. Kun je in een spagaat komen tussen wanneer grip houden en wanneer loslaten. Deels zal het bij de pubertijd en ontwikkeling horen. Alleen als je merkt dat het langer dan normaal duurt. Er geen gesprek meer mogelijk is.  Continue ruzie, spanningen en je echt zorgen maakt. Dan is het verstandig om er iets aan te gaan doen. Beeldende vaktherapie kan dan helpen om zich te gaan uiten, juist omdat er al zoveel tegen jongeren wordt “aangepraat”.

*

Voor Ouders 

Voor ouders is het een hele stap om je kind in therapie te laten gaan. Echter, je zult als ouder een belangrijk onderdeel zijn bij de beeldende therapie. Kinderen gaan ander gedrag vertonen en willen hiermee  gaan experimenteren. Hierbij is het voor kinderen  belangrijk dat ze de goedkeuring van hun ouders krijgen en de vrijheid ervaren om naar therapie te gaan. De beeldend therapeut zal je als ouder hierin bijstaan en advies geven. Tevens kan er in samenspraak met de ouder ervoor gekozen worden om samen beeldend bezig te gaan in de therapie. Wat jullie relatie kan versterken en er meer wederzijds begrip zal ontstaat.

*

Inbeeld therapie, praktijk voor beeldende vaktherapie, trauma-, rouw- en verliesverweking kan kinderen en jongeren behandelen bij volgende indicaties: Lees meer..

*

 

SAM_0816

Voor meer informatie of maken van een kennismakingsafspraak. Kan u gerust contact opnemen met Vanessa Heuvelman, INBEELD praktijk voor beeldende therapie te Apeldoorn. M: 06 4181 7524.  E: info@inbeeldtherapie.nl

Inbeeld praktijk voor beeldende therapie Apeldoorn

Link: kinderen en belang van kunsteducatie op schoolhttp://vimeo.com/m/34776307

De zorgkaart 4kidsInbeeld staat ook vermeld op www.zorgkaart4kids.nl