Kind therapie

Inbeeld therapie biedt therapie voor zowel kinderen als jongeren en wordt er ouderbegeleiding op maat gegeven.

Je merkt dat jou kind al enige tijd niet lekker in zijn vel zit. Jouw kind uit zich opstandig, boos, dwars of prikkelbaar. Of je merkt dat jou kind zich juist terugtrekt, niet wil praten en geen aansluiting heeft met anderen. Mogelijk zijn er (nare) dingen gebeurt in jullie leven waarvan jij denkt dat jou kind hierover in gesprek met iemand zou moeten gaan. Het is duidelijk dat je zorgen maakt over het welzijn van jou kind en hoe het nu verder zou moeten.

Beeldende vaktherapie kan dan ingezet worden als ervaringsgerichte therapie. Waarbij jou kind niet alleen praat, maar juist ook zichzelf gaat leren uiten door middel van beeldende materiaal. Wat goed aansluit bij kinderen omdat ze vaak minder of nog geen woorden hebben om hun gevoelens en gedachten te uiten. Hoe ingrijpende de gebeurtenis hoe moeilijker het is om erover te praten. 

Door beeldend bezig te gaan zal jou kind andere manieren vinden en ontdekken om zich te gaan uiten. Om vervolgens weer toe te komen aan de verdere ontwikkeling:

 • Door het opdoen van succeservaringen;
 • Uiting te geven aan hun emoties en onderscheid leren maken tussen de verschillende emoties;
 • Het leren kanaliseren van de negatieve emoties en gedrag (boosheid en agressie)
 • Sociaal vaardiger worden;
 • Gaan experimenteren met nieuw gedrag wat passend en gezond is voor hun verdere groei.

Door het visueel maken van de mogelijkheden en de problemen in het beeldend werk, wordt wat kinderen voelen en denken zichtbaar.  En wordt het duidelijk wat jouw kind nu nodig heeft voor zijn verdere ontwikkeling. Wat een positieve uitwerking heeft op jouw kind en jullie dagelijkse leven.

Ouder begeleiding op maat:

Voor ouders is het een hele stap om je kind in therapie te laten gaan. Echter, je zult als ouder een belangrijk onderdeel zijn bij de beeldende therapie. Kinderen gaan ander gedrag vertonen en willen hiermee  gaan experimenteren. Hierbij is het voor kinderen  belangrijk dat ze de goedkeuring van hun ouders krijgen en de vrijheid ervaren om naar therapie te gaan. De beeldend therapeut zal je als ouder hierin bijstaan en advies geven. Tevens kan er in samenspraak met de ouder ervoor gekozen worden om samen beeldende bezig te gaan in de therapie. Wat jullie relatie kan versterken en er meer wederzijds begrip zal ontstaat.

INBEELD praktijk voor beeldende therapie kan kinderen helpen bij de volgende klachten:

 • Faalangst en weinig (zelf)vertrouwen hebben
 • Moeite hebben met het uiten van emoties, of deze laten zien
 • Gevoelens van angst, somberheid, gestrest zijn, onverwerkt verdriet, boosheid
 • Agressief en opstandig gedrag
 • Moeite hebben met aangeven van eigen grenzen en/of altijd zorgen voor een ander
 • Zichzelf terugtrekken en niet meer contact aangaan met de omgeving
 • Een schokkende of traumatische ervaring hebben meegemaakt
 • gepest zijn of zelf pesten
 • Moeite hebben met de scheiding van ouders
 • Verstandelijke beperking, autisme spectrum stoornissen, ADHD hechtingsproblematiek.

SAM_0816

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Vanessa Heuvelman, beeldend therapeut, INBEELD praktijk voor beeldende therapie, Leienplein 10-B 7311EE Apeldoorn, 06 4181 7524, Kvk 60068558, info@inbeeldtherapie.nl

Inbeeld praktijk voor beeldende therapie Apeldoorn

Link: kinderen en belang van kunsteducatie op schoolhttp://vimeo.com/m/34776307

De zorgkaart 4kidsInbeeld staat ook vermeld op www.zorgkaart4kids.nl