Kind therapie

Inbeeld therapie biedt therapie voor zowel kinderen als jongeren en wordt er ouderbegeleiding op maat gegeven.

Je merkt dat jou kind al enige tijd niet lekker in zijn vel zit. Zich opstandig, boos, dwars of prikkelbaar uit. Of zich juist terugtrekt, niet wil praten en geen aansluiting heeft met anderen. Mogelijk zijn er (nare) dingen gebeurt in jullie leven waarvan jij denkt dat jou kind hierover in gesprek met iemand zou moeten gaan. Het is duidelijk dat je zorgen maakt over het welzijn van jou kind en hoe het nu verder zou moeten.

 

*

 

INBEELD praktijk voor beeldende therapie kan kinderen en jongeren helpen bij de volgende klachten: Lees meer..

 

*

Werking van beeldende vaktherapie:

Beeldende vaktherapie kan dan ingezet worden als ervaringsgerichte therapie. Waarbij jou kind niet alleen praat, maar juist ook zichzelf gaat leren uiten door middel van beeldende materiaal. Wat goed aansluit bij kinderen omdat ze vaak minder of nog geen woorden hebben om hun gevoelens en gedachten te uiten. Vaak zie ik dat hoe ingrijpender de gebeurtenis is. Hoe moeilijker het is om erover te praten. Door beeldend bezig te gaan zal jou kind andere manieren vinden en ontdekken om zich te gaan uiten. Om vervolgens weer toe te komen aan zijn verdere ontwikkeling:

  • Door het opdoen van succeservaringen;
  • Uiting te geven aan hun emoties en onderscheid leren maken tussen de verschillende emoties;
  • Het leren kanaliseren van de negatieve emoties en gedrag (boosheid en agressie)
  • Sociaal vaardiger worden;
  • Gaan experimenteren met nieuw gedrag wat passend en gezond is voor hun verdere groei.

Door het visueel maken van de mogelijkheden en de problemen in het beeldend werk, wordt wat kinderen voelen en denken zichtbaar.  En wordt het duidelijk wat jouw kind nu nodig heeft voor zijn verdere ontwikkeling. Wat een positieve uitwerking heeft op jouw kind en jullie dagelijkse leven.

 

*

 

Jongeren en tieners: 

Inmiddels heb ik al meerdere jongeren in mijn praktijk gehad. mijn ervaring is dat de pubertijd een periode is met veel veranderingen, en daarom ook een verwarrende periode kan zijn. Ze stoeien niet alleen met zichzelf en wie ze zijn, maar ook met welke relatie ze nu hebben met hun ouders of hun omgeving. Dit kan nogal de nodige wrijving en verwijdering veroorzaken thuis. Ouders ervaren soms een spagaat tussen grip houden en loslaten en zoeken naar mogelijkheden voor hun opvoeding. Merk je dat jou kind vaak wisselende stemmingen heeft, depressieve uitingen doet. Paniek, angst of veel woede laat zien. Zich terugtrekt en passief overkomt. Zichzelf continue afkeurt en minderwaardig vind.

Deels zal het bij de pubertijd en ontwikkeling horen waar je kind in zit. Alleen als je merkt dat het langer dan normaal duurt. Je kind geen contact met zijn omgeving meer aangaat, continue ruzie zoekt en je echt zorgen maakt. Dan is het verstandig om er iets aan te gaan doen. Beeldende vaktherapie kan dan helpen om zich te gaan uiten, juist omdat er al zoveel tegen jongeren wordt “aangepraat”.

 

*

 

Ouder begeleiding op maat:

Voor ouders is het een hele stap om je kind in therapie te laten gaan. Echter, je zult als ouder een belangrijk onderdeel zijn bij de beeldende therapie. Kinderen gaan ander gedrag vertonen en willen hiermee  gaan experimenteren. Hierbij is het voor kinderen  belangrijk dat ze de goedkeuring van hun ouders krijgen en de vrijheid ervaren om naar therapie te gaan. De beeldend therapeut zal je als ouder hierin bijstaan en advies geven. Tevens kan er in samenspraak met de ouder ervoor gekozen worden om samen beeldende bezig te gaan in de therapie. Wat jullie relatie kan versterken en er meer wederzijds begrip zal ontstaat.

 

 

SAM_0816

Voor meer informatie kun je gerust contact opnemen met Vanessa Heuvelman, INBEELD praktijk voor beeldende therapie, Asselsestraat 152, 7311EV Apeldoorn, 06 4181 7524, Kvk 60068558, info@inbeeldtherapie.nl

Inbeeld praktijk voor beeldende therapie Apeldoorn

Link: kinderen en belang van kunsteducatie op schoolhttp://vimeo.com/m/34776307

De zorgkaart 4kidsInbeeld staat ook vermeld op www.zorgkaart4kids.nl