Info

INBEELD praktijk voor beeldende vaktherapie, rouw- en trauma therapie en coaching.

De beeldende vaktherapie kan zowel in de praktijk als op een andere locatie plaatsvinden.

Vergoedingen beeldende vaktherapie:

Vergoeding therapie via gemeente en/of CJG. Meer info….

*

Vergoeding via zorgverzekeraar aangesloten bij de FVB en  de NFG. Beeldende vaktherapie valt onder de alternatieve geneeswijzen bij zorgverzekeraars. Voor meer informatie over vergoedingen verwijs ik jou naar de zorgverzekeraar of kijk op Zorgwijzer.nl. 

*

Vergoeding via PGB. Voor vaktherapie kan er een beroep gedaan worden op het Persoon gebonden Budget (PGB), die u via de gemeente kan aanvragen.

*

Vergoeding vanuit werkgever. Mochten je klachten en problemen arbeidsgerelateerd zijn, dan kan je samen met je werkgever overleggen om te kijken of de vergoeding gedeeld, via je werkgever of jouw verzekering kan verlopen!  

Tarieven:

  • Kennismakingsgesprek is gratis!
  • Een individuele sessie vanaf 6 – 18 jaar is €  75,00
  • Een individuele sessie vanaf 18 jaar  is €  80,00
  • Een gezin/relatie sessie is €  125,00

De prijzen zijn incl. materiaal, BTW en verslaglegging. Eventuele reiskosten worden apart gerekend. Hoeveel sessies er nodig zijn, zal per persoon verschillen. Ik zal een voorstel doen betreft het aantal sessies, die naar mijn idee nodig zijn om jouw te helpen bij klachten en problemen. Zodat je vooraf weet waar je aan toe bent!

*

Praktijk Inbeeld is aangesloten bij het register NIBIG en voldoet daarmee aan de eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Voor meer informatie verwijs ik u naar de volgende link!

Inbeeld parktijk voor beeldende therapie werkt volgens de wet op de AVG. Meer info kan je vinden op de algemene voorwaarden en bepaling vanuit de wet op AVG.

.

 Inbeeld praktijk voor beeldende therapie Apeldoorn