Beeldende vaktherapie kan jongeren behandelen bij volgende indicaties:

 • Faalangst en weinig (zelf)vertrouwen hebben
 • Paniekaanvallen
 • Perfectionisme
 • Moeite hebben met het uiten van emoties of verwoorden hiervan
 • Gevoelens van somberheid en depressieve gedrag
 • Hechtingsproblematiek
 • Trauma
 • Spanningen en gestrest zijn
 • Onverwerkt verdriet of rouw
 • Boosheid, agressief en opstandig gedrag
 • Negatieve gedachten
 • Moeite hebben met aangeven van eigen grenzen en/of altijd zorgen voor een ander
 • Zichzelf terugtrekken en niet meer contact aangaan met de omgeving
 • Een schokkende of traumatische ervaring hebben meegemaakt
 • gepest zijn of zelf pesten
 • Verlies ervaringen door ziekte of handicap
 • Moeite hebben met de scheiding van ouders
 • Verstandelijke beperking
 • autisme spectrum stoornissen
 • ADHD